Όλα για το πτυχίο. Και το Master. Και το PhD.

Υποστήριξη σπουδών & εκπόνησης ακαδημαϊκών μελετών από τη STUDYHELP

 

Η STUDYHELP προσφέρει εξειδικευμένη, ουσιαστική κι αποτελεσματική υποστήριξη σπουδών σε φοιτητές ΑΕΙ, AΤΕΙ και σπουδαστές ιδιωτικών κολλεγίων και εκπαιδευτηρίων.

 

Για κάθε φοιτητή, για κάθε επιστημονικό πεδίο, για κάθε ανάγκη

Η υποστήριξη σπουδών αφορά σε φοιτητές / σπουδαστές που έχουν απαιτήσεις από τον εαυτό τους, που θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους γρήγορα, που ενδιαφέρονται για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό ή / και διδακτορικό επίπεδο. Αλλά και σε αυτούς που δυσκολεύονται, ακόμα και σε προπτυχιακό επίπεδο, λόγω αντικειμενικών συνθηκών.

 

Πολλοί φοιτητές και σπουδαστές εργάζονται, με αποτέλεσμα να μην έχουν αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις τους τους ή για να προετοιμάσουν απαιτητικές εργασίες. Σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχει σημαντική πίεση χρόνου από το πρόγραμμα εξετάσεων, από επιβαρυμένο πρόγραμμα λόγω αναβολής εξεταστικών λόγω καταλήψεων και τόσα άλλα.

 

Κι ακόμα, πολλές σχολές κι αντικείμενα σπουδών έχουν πολύ διαφορετικά μαθήματα, κάθε καθηγητής έχει τη δική του μεθοδολογία, πολλές εργασίες κρίνονται με ιδιαίτερα και πολύ απαιτητικά κριτήρια. Κι ειδικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση, κάθε φοιτητής / φοιτήτρια θα έχει μαθήματα πολύ εξειδικευμένα στα οποία δεν έχει καμία προηγούμενη εμπειρία ή σχετική γνώση.

 

Η STUDYHELP ανεβάζει το επίπεδο σπουδών

Η studyhelp παρέχει εγγυημένη υποστήριξη σπουδών μέσω εξειδικευμένων συμβουλών σε φοιτητές ΑΕΙ, AΤΕΙ και σπουδαστές ιδιωτικών κολλεγίων και εκπαιδευτηρίων. Έχει οργανώσει άρτια ένα δίκτυο συνεργατών με επαγγελματική εμπειρία σε όλα  τα επιστημονικά πεδία και κατόχων τουλάχιστον μεταπτυχιακών τίτλων. Κι ακόμα, έχει την τεχνογνωσία, τα ψηφιακά εργαλεία και τη συνεχή ενημέρωση για τα ζητούμενα από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

 

Από την πρώτη στιγμή, η studyhelp έχει τη δομή και το πρωτόκολλο λειτουργίας ώστε να καλύπτει στο μέγιστο βαθμό τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε φοιτητή / σπουδαστή. Η Εμπειρία κι ο Επαγγελματισμός των στελεχών μας αξιοποιείται με Μεθοδικότητα ώστε να προσφέρουμε Διαρκή Υποστήριξη με Άριστα Αποτελέσματα

 

Η STUDYHELP κάνει τα πάντα για να πετύχετε τα πάντα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την υποστήριξη πανεπιστημιακών εργασιών, από προπτυχιακό έως και διδακτορικό επίπεδο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υπεύθυνη υποστήριξη των φοιτητών σε πλήθος γνωστικών αντικειμένων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καλύπτουμε κάθε συμπληρωματική ανάγκη της εργασίας σας – από τον έλεγχο λογοκλοπής μέχρι την παρουσίασή της, διασφαλίζοντας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλευτική, σε φοιτητές και αποφοίτους, από εξειδικευμένη επαγγελματική σύμβουλο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Δυνατότητα ελέγχου αυθεντικότητας εργασίας με την έγκυρη υπηρεσία turnitin.

 

Οι Εργασίες STUDYHELP

Οι συμβουλές πάνω στις εργασίες είναι απόλυτα εξατομικευμένες, με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών του κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Έτσι, η studyhelp παρέχει πλήρεις γραπτές εγγυήσεις για την πρωτοτυπία των κειμένων των εργασιών, χωρίς κίνδυνο λογοκλοπής (plagiarism), με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού (antiplagiarism software). Η συμβολή μας δύναται να περιλαμβάνει είτε την ολική είτε τη μερική εκπόνηση, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

– Προπτυχιακές εργασίες.

– Πτυχιακές εργασίες

– Μεταπτυχιακές εργασίες

– Διπλωματικές εργασίες

– Διδακτορικές διατριβές

– Εργασίες Ανοιχτών Πανεπιστημίων, κατά κύριο λόγο για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ή για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)

 

Οι Υπηρεσίες STUDYHELP

Η Studyhelp, πλέον της υποστήριξης σε φοιτητές και σπουδαστές, παρέχει σημαντικό έργο υποστήριξης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως :

Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποψήφιους διδάκτορες κατά την εκπόνηση του ερευνητικού τους έργου.

Την παροχή υπηρεσιών σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα, όπως συντάξεις μελετών ή ερευνών, αναφορικά με ερευνητικά και αναπτυξιακά τους προγράμματα.

 

Το Φροντιστήριο STUDYHELP

Η studyhelp με την εμπειρία ετών στο χώρο των ακαδημαϊκών πονημάτων και των ακαδημαϊκών μαθημάτων μπορεί και προσφέρει υπεύθυνα και πάντοτε εξατομικευμένα ένα πλήρες πακέτο υποστηρικτικών υπηρεσιών προς φοιτητές και ιδιώτες.

Συγκεκριμένα προσφέρει:

  • την επιμέλεια πανεπιστημιακών εργασιών παντός επιπέδου και μια ευρεία γκάμα αντικειμένων
  • τη διδασκαλία για μια ευρεία γκάμα Μαθημάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού τόσο στην ελληνική όσο και την αγγλική και την ιταλική γλώσσα
  • την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών όπως είναι για παράδειγμα: ο έλεγχος λογοκλοπής, η μορφοποίηση εργασιών, η φιλολογική επιμέλεια παντός είδους ακαδημαϊκού κειμένου, η απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων που έχουν λάβει φοιτητές στο πλαίσιο διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας από ηχογραφημένο αρχείο σε μορφή word, η μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων, η δακτυλογράφηση χειρόγραφων κειμένων σε word, η δημιουργία αρχείου παρουσίασης (powerpoint) κ.α.
  • τη διδασκαλία για την πιστοποίηση CCNA της CISCO
  • την παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής με εξειδικευμένη εργασιακή σύμβουλο

 

STUDYHELP
Υποστήριξη σπουδών & εκπόνησης
ακαδημαϊκών μελετών
studyhelp.gr
Σταδίου 39, Αθήνα,
Τηλ.: 210 6543510
email: info@studyhelp.gr

STUDYHELP

 

 

 

 

About the Author

Σχετικά άρθρα